Lastenboek GSP

GSP-Pluimvee is een kwaliteitssysteem voor pluimveeservicebedrijven. GSP-Pluimvee staat voor Goede Service Praktijken Pluimvee en heeft betrekking op de volgende activiteiten:

 • Pluimvee vangen en laden;
 • Ongediertebestrijding;
 • Ontsmetten;
 • Pluimvee enten;
 • Snavelbehandelen;
 • Reinigen.
Een pluimveeservicebedrijf dat GSP-Pluimvee erkend is, geeft een kwalitatieve meerwaarde aan zijn bedrijf. Het doel van GSP-Pluimvee is:

 • Het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening;
 • Het nemen van preventieve maatregelen om insleep van ziekten, pathogenen en/of contaminanten te voorkomen;
 • Het verbeteren van de hygiëne in de pluimveestallen;
 • De kwaliteit van de geleverde dienst verhogen d.m.v. regelmatige scholing.
 • Om te kunnen deelnemen aan het GSP-Pluimvee programma, moet een pluimveeservicebedrijf voldoen aan de erkenningsvoorwaarden van GSP-Pluimvee en de opleiding GSP-Pluimvee volgen.
De erkenningsvoorwaarden zijn opgedeeld in algemene erkenningsvoorwaarden, die van toepassing zijn voor alle deelnemers, en aanvullende erkenningsvoorwaarden die betrekking hebben op een bepaalde activiteit.

De deelnemers aan het GSP-programma krijgen een compleet lastenboek gratis bezorgd. Andere geïnteresseerden kunnen het lastenboek op aanvraag bekomen. 
Alle medewerkers van het pluimveeservicebedrijf de opleiding GSP-Pluimvee moeten volgen. Deze opleiding bestaat uit een algemeen deel voor alle servicebedrijven en een bijkomend specifiek deel voor reinigings-, ontsmettings- en entbedrijven.

De bedrijven met een certificaat voor Goede Service Praktijken hebben een administratieve en visuele audit door een geaccrediteerde controle-instelling met goed gevolg doorlopen en worden dus erkend voor hun zorgvuldige werkwijze, preventie tegenover dierziekten, respecteren van de hygiëne op het bedrijf en de permanente scholing van de medewerkers.

Bedrijven die GSP-Pluimvee gecertificeerd zijn, kunnen diensten leveren bij pluimveehouders die erkend zijn volgens de Belgische "Belplume"-regeling of volgens de Nederlandse "IKB-Kip"-regeling.
 • Beeldmateriaal is eigendom van VLAM vzw