Lastenboek GSP

GSP opleiding

Eén van de erkenningsvoorwaarden van GSP-Pluimvee is dat allemedewerkers van het pluimveeservicebedrijf de opleiding GSP-Pluimvee moeten volgen.
* Voor pluimveevangbedrijven en reinigingsbedrijven geldt de bijzondere regel dat bij de 
praktijkwerkzaamheden minimum één medewerker op vier de vereiste opleiding GSP-Pluimvee gevolgd moet hebben.”
 
Deze opleiding wordt georganiseerd door vzw Belplume in samenwerking met vzw Servi-Pluim, de beroepsvereniging voor pluimveeservicebedrijven. 

 

Kalender:       

19/09/2020   Nederlandstalige GSP-opleiding: Algemeen, Specifiek R&O en Specifiek vaccinatie

12/02/2021   Franstalige GSP-opleiding: Algemeen, Specifiek R&O en Specifiek vaccinatie

13/02/2021   Nederlandstalige GSP-opleiding: Algemeen, Specifiek R&O en Specifiek vaccinatie

19/06/2021   Nederlandstalige GSP-opleiding: Algemeen, Specifiek R&O en Specifiek vaccinatie 

25/09/2021   Franstalige GSP-opleiding: Algemeen, Specifiek R&O en Specifiek vaccinatie

04/12/2021   Nederlandstalige GSP-opleiding: Algemeen, Specifiek R&O en Specifiek vaccinatie              

 
Verplichting:       
 
                           Certificaat Algemene opleiding                                                        -  Levenslang
 
                           Certificaat Specifieke opleiding reiniging en ontsmetting           -  Elke 5 jaar vernieuwen
 
                           Certificaat Specifieke opleiding Vaccinatie                                     -  Elke 5 jaar vernieuwen
 
Datum:
                           Zaterdag 19/06/2021 van 08:00 tot 12:00

                            08:00 - 09:45 Algemene opleiding
                            10:00 - 10:45 Specifieke opleiding Reinigen en ontsmetten
                            11:00 - 11:45 Specifieke opleiding Vaccinatie

Locatie:
                            Digitaal via Microsoft Teams
 
                            U ontvangt van Belplume een uitnodiging per mail met een link.
 
                            Met deze link kan u deelnemen aan de opleiding.

Afspraken:

 
 1. Elke deelnemer heeft een eigen computer waar dat hij/zij de opleiding kan volgen. (Computers worden niet gedeeld)
   
 2. Elke deelnemer beschikt over een camera & microfoon.
   
 3. Elke deelnemer beschikt over goede, stabiele internetverbinding
   
 4. Er hoeft geen extra software geïnstalleerd te worden op de PC.
   
 5. Elke deelnemer bevindt zich in een stille ruimte waar hij/zij niet gestoord kan worden.
   
 6. Deelnemers werken niet samen aan de test.
 
Kostprijs:
                      Algemene opleiding:                                               €35 per persoon (lid van Servi-pluim) of €70 per persoon (geen lid Servi-pluim)
                      Specifieke opleiding reiniging en ontsmetting:  €35 per persoon (lid van Servi-pluim) of €70 per persoon ( geen lid Servi-pluim)
                      Specifieke opleiding Vaccinatie:                            €35 per persoon (lid van Servi-pluim) of €70 per persoon ( geen lid Servi-pluim)
 
Hoe inschrijven?
            
                        Via onderstaande link op de Belplume website
 
                        ! Pas na bevestiging van Belplume, bent u ingeschreven voor deze opleiding !
 

Inschrijvingsformulier GSP opleiding 19/06/2021

GSP-Pluimvee is een kwaliteitssysteem voor pluimveeservicebedrijven. GSP-Pluimvee staat voor Goede Service Praktijken Pluimvee en heeft betrekking op de volgende activiteiten:

 • Pluimvee vangen en laden;
 • Ongediertebestrijding;
 • Ontsmetten;
 • Pluimvee enten;
 • Snavelbehandelen;
 • Reinigen.
Een pluimveeservicebedrijf dat GSP-Pluimvee erkend is, geeft een kwalitatieve meerwaarde aan zijn bedrijf. Het doel van GSP-Pluimvee is:

 • Het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening;
 • Het nemen van preventieve maatregelen om insleep van ziekten, pathogenen en/of contaminanten te voorkomen;
 • Het verbeteren van de hygiëne in de pluimveestallen;
 • De kwaliteit van de geleverde dienst verhogen d.m.v. regelmatige scholing.
 • Om te kunnen deelnemen aan het GSP-Pluimvee programma, moet een pluimveeservicebedrijf voldoen aan de erkenningsvoorwaarden van GSP-Pluimvee en de opleiding GSP-Pluimvee volgen.
De erkenningsvoorwaarden zijn opgedeeld in algemene erkenningsvoorwaarden, die van toepassing zijn voor alle deelnemers, en aanvullende erkenningsvoorwaarden die betrekking hebben op een bepaalde activiteit.

De deelnemers aan het GSP-programma krijgen een compleet lastenboek gratis bezorgd. Andere geïnteresseerden kunnen het lastenboek op aanvraag bekomen. 
Alle medewerkers van het pluimveeservicebedrijf de opleiding GSP-Pluimvee moeten volgen. Deze opleiding bestaat uit een algemeen deel voor alle servicebedrijven en een bijkomend specifiek deel voor reinigings-, ontsmettings- en entbedrijven.

De bedrijven met een certificaat voor Goede Service Praktijken hebben een administratieve en visuele audit door een geaccrediteerde controle-instelling met goed gevolg doorlopen en worden dus erkend voor hun zorgvuldige werkwijze, preventie tegenover dierziekten, respecteren van de hygiëne op het bedrijf en de permanente scholing van de medewerkers.

Bedrijven die GSP-Pluimvee gecertificeerd zijn, kunnen diensten leveren bij pluimveehouders die erkend zijn volgens de Belgische "Belplume"-regeling of volgens de Nederlandse "IKB-Kip"-regeling.
 • Beeldmateriaal is eigendom van VLAM vzw